Llegeix-me | Paula Bonet

Locució per a "Llegeix-me", album i.lustrat de la Paula Bonet. Video realitzat per Produccions Minimes.